Privacy policy

Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel, gevestigd aan de Fagotweg 2N 4337 RC Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Onze contactgegevens:
Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel
Fagotweg 2N
4337 RC Middelburg
Telefoonnummer: 06-30391370

Persoonsgegevens die wij verwerken

Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van de diensten van Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. kan Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
• Locatiegegevens
• Gegevens over jouw activiteiten op onze website
• Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
• Lijst met contactgegevens van de klant via een app
• Internetbrowser en apparaat type
• Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonlijke gegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@christupanwel.nl. Dan zullen wij deze informatie verwijderen.
Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
• Burgerservicenummer (BSN)
Waarom Auto-en motorrijschool Chris Tupanwel jouw gegevens nodig heeft

Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel verwerkt jouw persoonsgegevens, om je:
• als leerling voor Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel in te schrijven
• onze nieuwsbrief en/of reclamefolder te sturen
• te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen
• te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• gedrag op de website te analyseren ter verbetering van onze website en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
• gegevens juist te verwerken in onze gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoelang Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel gegevens bewaart

Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Na het verbreken van de samenwerkingsovereenkomst zullen persoonsgegevens op verzoek worden verwijderd tenzij wetgeving het bewaren ervan verplicht

Geautomatiseerde besluitvorming

Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkiingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen zonder dat daar een persoon tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel deelt alleen jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek 

Op de website van Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Het gebruik van cookies

Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel gebruikt functionele, analytische
en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat
bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen
in de browser van jouw computer, tablet of smartphone.
Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies
worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op overdraagdraagbaarheid van gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@christupanwel.nl. Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we jou om in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Auto- en motorrijschool Chris Tupanwel wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteit-persoonsgegevens/tip-ons