AVD

EXAMEN VERKEERSDEELNEMING (AVD)
Nu je het examen AVB gehaald hebt gaan we echt motorrijden.

Hier ligt de aandacht in eerste instantie bij het rijden van een juiste bochten techniek en de plaats op de weg. Het rijden van stadsverkeer, zoals kruispunten en rotondes komen nu ook aan bod. Ook gaan we auto(snel)wegen rijden. Dit is een essentieel onderdeel, aangezien de snelheid hier hoog is. Een goede kijktechniek is met name voor een motorrijder van levensbelang.
Nu zul je merken dat een goede voertuig beheersing noodzakelijk is om veilig aan het verkeer deel te kunnen nemen.

Motorrijden is leuk en niets geeft een vrijer gevoel dan op de motor door het land te rijden.  Het motorrijbewijs is opgedeeld in drie verschillende categorieën waardoor er ook drie verschillende rijbewijzen gehaald kunnen worden: A1, A2 en A.

A1
De categorie A1 geldt voor de categorie lichte motoren. Dit zijn motoren met een maximale cilinderinhoud van 125cm3 en een maximumvermogen van 11kW. De minimum examen leeftijd voor deze categorie is 18 jaar, dus lessen al vanaf 17 jaar.

A2
De categorie A2 geldt voor de categorie middelzware motoren. Dit zijn motoren met een maximumvermogen van 35kW.  Je kunt op voor deze categorie als je 2 jaar een rijbewijs van de categorie A1 hebt, of vanaf de leeftijd van 20 jaar. 

A
De categorie A geldt voor de categorie zware motoren. Dit zijn motoren met een onbeperkt vermogen. De minimumleeftijd voor deze categorie is 22 jaar en minimaal 2 jaar in het bezit van het rijbewijs A2 of rechtstreeks mogelijk vanaf 24 jaar. 

Examens
A1
In de categorie A1 dient een theorie- en praktijkexamen afgelegd te worden. Kandidaten kunnen vanaf 17 jaar lessen volgen en mogen op 18 jarige leeftijd examen doen. Dit praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen: het afzonderlijk examen voertuig beheersing (AVB) en het afzonderlijk examen verkeersdeelneming (AVD).

A2
In de categorie A2 dient een theorie- en praktijkexamen afgelegd te worden. Dit examen mag afgelegd worden vanaf een leeftijd van 20 jaar. Het praktijkexamen bestaat uit verkeersdeelneming (AVD) en voertuig beheersing (AVB).

A indirect
In de categorie A indirect dient een praktijkexamen afgelegd te worden. Dit examen mag afgelegd worden vanaf een leeftijd van 22 jaar en de kandidaat moet ten minste twee jaar in het bezit zijn van categorie A2. Het praktijkexamen bestaat uit verkeersdeelneming (AVD) en voertuig beheersing (AVB).

A direct
In de categorie A direct dient een theorie- en praktijkexamen afgelegd te worden. Dit examen mag afgelegd worden vanaf een leeftijd van 24 jaar. Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen: het afzonderlijk examen voertuig beheersing (AVB) en het afzonderlijk examen verkeersdeelneming (AVD).


contact/inschrijven